TITLU PROIECTULUI:
CONSTRUCTIE GRADINITA CU O SALA DE GRUPA, LOC.BUTOIESTI, JUD.MH

DENUMIREA BENEFICIARULUI SI A PARTENERILOR (DACA EXISTA): COMUNA BUTOIESTI/UAT Butoiesti

SCOPUL PROIECTULUI:

Obiectivul principal al investitiei propuse prin prezentul studiu este asigurarea unor conditii conforme de desfasurare a activitatii educationale a copiilor prescolari in Comuna Butoiesti, jud. Mehedinti.In acest sens se propun masuri care sa asigure in primul rand un spatiu adecvat de desfasurare a actului de educatie care sa respectew prevederile legale din normativele ce reglementeaza proiectaream realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradiniti de copii, normele de sanatate publica si igiena, prevederile legale referitoare la siguranta la incendio si protectie civila, etc/Implementarea masurilor propuse prin prezenta documentatie creeaza premisele care sa conduca la atragerea unui numar mare de copii din zona de adresabilitate, in acest sens, oferta scoloara poate deveni un factor de decizie in optiunile parintilor care in lipsa unui spatiu adecvat de desfasurare a activitatii gradinitei au optat fie pentru alte unitati aflate in afara localitatii fie au ales sa nu urmeze programul educational prescolar in conditiile in care Romania aceasta este in prezent, optional.

Se creeaza astfel decalaje intre nivelul de educatie si instruire a copiilor ajunsi in clasa I si care nu au urmat un programa unei gradinite fata de cei care au facut-o.Uneori aceste decalaje sunt greu de recuperat si au repercursiuni in viitoare activitate scolara.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

1.Cresterea gradului de pariticipare la nivelul educatiei timpuirii in comuna Butoiesti prin construirea unei gradinite.

2.Imbunatatirea calitatii actului educational pentru 20 de copii prescolari prin crearea unui spatiu care sa indeplineasca conditiile de calitate si siguranta.

REZULTATELE:

– Construire corp cladire gradinita

–  Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului-20

Din care: 11 fete, 9 baieti, 0 persoane cu dizabilitati, 0 persoane apartinând categoriilor dezavatajate.

DATA DE INCEPERE:

01.03.2018

.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

01.03.2018-31.03.2020

VALOAREA TOTALĂ – DEFALCATĂ ÎN CONTRIBUŢIA UE ŞI CONTRIBUŢIA NAŢIONALĂ:

Valoare totala: 889.774.45 lei din care:
– Contributia UE: 607.267,44 lei
– Contributia nationala: 92.876,19 lei