POR 2014-2020

REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, CONSTRUCȚIE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ ȘI TEREN SPORT

DENUMIREA BENEFICIARULUI ȘI A PARTENERILOR (DACA EXISTĂ):
COMUNA BUTOIEȘTI/UAT BUTOIEȘTI

SCOPUL PROIECTULUI:

Obiectivul principal al investitiei propuse prin prezentul studiu este imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor din cadrul scolii cu clasele I_VIII din satul Butoiesti, comuna Butoiesti, judetul Mehedinti. Acesta se subordoneaza obiectivului specific al prioritatii 10.1, respectiv „Cresterea gradului de participare la nivelul educaþiei timpurii si învaþamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului” prin faptul ca imbunatatirea conditiilor de invatamant in cadrul scolii din Butoiesti va genera o crestere a gradului de participare a elevilor in procesul de invatamant. In acest sens, oferta scolara poate deveni un factor de decizie in optiunile parintilor care lucreaza in strainatate sau care intentioneaza sa paraseasca tara si care ar putea lua in considerare posibilitatea renuntarii la aceste planuri in favoarea ramanerii in localitate pe fondul cresterii calitatii actului de invatamant.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

  1. Imbunatatirea mediu de desfasurare a procesului educational prin modernizarea scolii generale cu clasele I-VII din localitatea Butoiesti.
  2. Sporirea atractivitatii infrastructurii educationale prin construirea salii de sport si amenjarea terenului de sport si prin diversificarea ofertei educationale prin introducerea unor optiuni disponibile tinerilor in formare, cum ar fi programe tip scoala dupa scoala, cursuri de dezvoltare personala si orientare in cariera, programul “a doua sansa” .
  3.  Eficientizarea utilizarii resurselor prin masuri legate de imbunatatirea gradului de izolare termica, imbunatatirea sistemului de iluminat in vederea micsorarii cantitatii de energie consumata

REZULTATELE:

– Renovare corp cladire scoala

– Construire corp de cladire sala de sport

– Amenajare teren de sport

– Numarul total de participanþi la procesul educaþional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului 148. Din care: fete 80, baieti 68, persoane cu dizabilitati 0, persoane apartinând categoriilor dezavantajate 1

DATA DE ÎNCEPERE

01.03.2018

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

01.03.2018-30.04.2021

Valoarea totală

4.362.864,61 lei din care:
Contribuția UE: 3.691.353, 74 LEI
Contribuția națională: 671.510,87 LEI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)