RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU